En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Sedum på mark

Mange ønsker sedum på mur, i en skråning eller på bakke, og det kan bli utrolig flott!
Man må påberegne litt mer stell og tilsyn enn ved sedum på tak, da mattene er mer utsatt for etablering av ugress når det ligger på bakke.
Dette må lukes bort når det dukker opp.

Solrike områder

Sedum trenger godt med sol.
På solrike sedummatter vil ugress dø av seg selv på grunn av uttørking i tørre perioder.
På skyggefulle områder vil ugress lettere kunne etablere seg på grunn av mer fuktighet. Det bør være avstand til trær og busker.
Det er nødvendig å luke bort uønsket vegetasjon og fjerne blader som faller ned fra trær for å gi sedumplantene bedre vekstvilkår.
Det gjelder spesielt flerårige planter som gress. På områder hvor ugress vokser opp igjen bør en derfor også være forsiktig med å gjødsle.
Det kan også hende at selve konstruksjonen som plantene vokser i bør ombygges for å skape tørrere vekstforhold.

Før sedummatter legges, bør jorden dekkes med ugressduk klasse 4, deretter 5-15 cm drenerende masse (pukk/stein) og så et lag vannlagrende filt.
Maks helning 27 grader. Er det brattere må man forankre mattene med trespiker og det kan bli tørrere vekstforhold for mattene.

Les vår monteringsveileder her: http://www.blomstertak.no/wp-content/uploads/2019/05/Blomstertak_Montering_SedumMark_2019.pdf

FAKTA:
Mål: 0,8 * 1,0m
Vekt: Vannmettet, 50kg/m²
Bygghøyde: 4 cm med vannlagrende filt.
Antall m² pr. pall: 25

Ved transport av varer til deg, er det viktig at du har lest våre leveringsvilkår på forhånd.

Lykke til med prosjektet ditt, og har du flere spørsmål tar du kontakt her.