Pris på sedumtak

Prisen vil variere med mengde og hva du trenger til ditt tak.
Ting som kan tilkomme er frakt, taklister, drensmatte, vannlagrende filt og slukbeskyttere. På veldig bratte tak trenger man også nett og kroker til å feste mattene.
Vi bidrar med forslag til løsninger på akkurat ditt prosjekt!

Priseksempel til privatpersoner:
Kun sedummatter 1-20 m², hentet selv i Ås: kr. 500,- pr m² inkl. mva.
Kun sedummatter 21- 180 m², hentet selv i Ås: kr 450,- pr m² inkl. mva.
For større kvantum, be om pristilbud.
Vannlagrende filt: 50,- pr m². / Dreneringsplate: 72,- pr m².

Ferdig monterte eksempler:
Garasje 36 m², flatt tak, ferdig montert i Oslo, med alle materialer, unntatt kantlister :
kr. 28 570,- inkl. mva.

Hustak 180 m², flatt tak, ferdig montert i Oslo, med alle materialer, unntatt kantlister : kr. 111 100,- inkl. mva.

Kantlister kommer i tillegg, fra kr 275,- pr løpemeter.