Oppbygning av sedumtak

Flate tak
Takflater med lite fall.
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1
3. Tettesjikt

Nophadrain 5+1 har en drenerende og vannmagasinerende funksjon.

Riktig valg av dreneringsprodukt er like viktig som selve sedummatten i områder med mye nedbør.
Nophadrain 5+1 har en pålimt filt for å hindre at jord ikke havner i de vannlagrende koppene.
Under er det pålimt en film som beskytter taket. Drensmattene leder ca. 2,14 liter vann i sekundet pr. meter
mot sluk. Det sørger for at plantene trives i regntunge perioder.
Legges med den svarte filtsiden opp.

Vannlagringsevne: ca 18-20 liter/m².
Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.


 

Skråtak
Takflater med fall.
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Tettesjikt

VT-filt har en vannmagasinerende funksjon. Produseres av gjenbrukte tekstilfibre.

Vannlagringsevne ca 20-22 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.


 

Flate og skråtak – Ekstra drenering
Takflater med fall 0-27°
1. 30 mm Xeroflor Mose-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. 15 mm XD
4. Tettesjikt

XD er oppbygd av et løkkenett av polyamid og har en drenerende funksjon. Kombineres med VT-filt og benyttes f.eks. ved sluk, vannrenner og lange takflater.

Vannlagringsevne 20 l/m² avhengig av takhelning. Noe vann lagres også i vegetasjonens bladoverflate.