Om oss

Blomstertak AS Firmapresentasjon

Blomstertak AS – Grønne løsninger fra tak til bekk.

Vi ønsker å være kundens førstevalg og langvarige partner, og vil fra første kundekontakt til oppfølging etter levering, gi kvalitet i alt vi gjør.
Vi setter kunden i fokus ved å stå på med engasjement og tar ansvar.
Vi møter omverdenen med respekt, både for miljø og medmennesker.
Vi utvikler oss stadig med stolthet og bruker vår samlede kompetanse kreativt for å nå ønskede mål.

I 2019 la Blomstertak AS over 40.000m² sedum, og sedum er hovedproduktet vi leverer  pr. i dag.
Vi har et ekstra fokus på overvannshåndtering og møter dette med kunnskap og nye løsninger.
Clarion The Hub er et godt eksempel på vår løsning for å håndtere mengder av vann på egen tomt, hovedsakelig på taket.

Veg Tech AB har aksjemajoriteten i Blomstertak AS, og vi er deres norske representant. De igjen er eid av børsnoterte Nordic Waterproofing.
Blomstertak AS omsatte for 23 millioner i 2019 og økte egenkapitalen til Blomstertak AS med 1,5 millioner for videre vekst.