En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

Tørketålig eng for tak

Hva er tørketålig eng for tak?

Engmatter for tak gir et mer viltvoksende preg enn sedum.

Til disse naturtakene leverer vi prekultiverte engmatter.
Disse inneholder et 20-talls arter av gress, blomster og sedum. Det gir et rikt biologisk mangfold og leveområder for fugler og insekter.

Oppbygging
Engmatter for tak krever en oppbygning med trykkfaste dreneringsplater, vannlagringsmatter, minimum 40 mm jordsubstrat og engmatte. De har en tyngre oppbygging enn sedumtak, men er betydelig lavere og lettere enn et tradisjonelt torvtak.

Vekten muliggjør større vannmagasinering, men det kreves dermed også et tak med større bærekraft (95-130kg/m2).

For spesielle behov er det også mulig å spesialbestille matter. Kontakt oss ved spørsmål.

Fordeler med tørketålig eng

Engmatter kan også legges på mark. Les vår artikkel her.