Naturtak

natur tak blomster på tak
Biotoptak på Koggen Malmö

Hva er Naturtak?

Naturtak gir en mer variert tak- eller hageløsning, med et mer viltvoksende preg enn sedummatter. Det er en mer nøyaktig gjengivelse av florasammensetning som finnes i naturen med blomster og strågress. Med de mange artene som er til stede i våre ferdigmatter for naturtak, er det et rikere habitat for insekter og dyreliv.Naturtak krever noe mer jordsubstrat enn våre sedumtak. De har også en tyngre oppbygging enn sedumtak,  men er betydelig lavere og lettere enn et tradisjonelt torvtak.
Vekten muliggjør større vannabsorbasjon, en stor fordel i byområder, men det kreves dermed også et tak med større bærekraft (95-130kg/m2). Naturtak leveres enten i kassetter som plasseres direkte på taket med alle planter ferdig dyrket i kassettene. Eller som naturmatter ferdigprodusert i kokosmatter, som monteres på toppen av vår løsning med drenering, vannlagrende matter og spesiell takjord.

 

naturtak blomster sedumtak

Våre naturtak matter kaller vi gjerne sedum-urt-gress matter slik de gjør i Sverige og Danmark. Du trenger  bare å sørge for at taket er tett, de øvrige materialene til Naturtaket leverer Blomstertak.
Vi tilbyr Naturtak med sedum-urt-gress blanding og forskjellige typer engmatter, henholdsvis matter for fuktig miljø, salt-tålig miljø, tørr eng og matter med nordisk eng. For spesielle behov er det også mulig å tilpasse matter. Kontakt oss ved spørsmål.

Fordeler med Naturtak

  • Rask etablering
  • Moderat skjøtselsbehov
  • Frodig tak dagen etter at montering er avsluttet
  • Lang sesong for montering