Mosetak | Unike grønne tak

Nyhet!
Denne høsten legger vi vårt første mosetak på over 2000 m2.

Blomstertak AS leverer en rekke forskjellige grønne tak. Levende mosetak er nå et av dem.
Vi får våre mose/lav blanding fra Island. Artene finnes også vilt her i Norge.
Dette er et 100% naturprodukt, etablert gjennom suksessiv revegetering.

Klikk på linken under for å laste ned vårt infoark med artsliste.

Mose_infoark