Hvor og når kan det legges sedumtak?

Sedumtak kan legges nær sagt hvor som helst så lenge det er næringsfattig nok over tid, slik at planter som trenger mer næring ikke klarer å vokse der. Det kan være et flatt eller skrått tak, et utspring foran et stort vindu, som pynteplen med helleganger eller på store nærings og lagerbygg.

Et sedumtak krever en membran under og et helt tett tak, for å hindre at vann trenger gjennom, et drenerende sjikt legges over og til slutt sedumtaket. Et sedumtak veier ikke stort mer enn taksten, så de fleste tak vil tåle dette. Helningen på taket kan være alt fra helt flatt til ca 35 graders helning.

Sedumtak kan legges fra telen går og til det igjen blir frost. (April til slutten av Oktober)

Så lenge løv, barnåler eller annet over tid ikke dekker over sedumplantene, krever det forholdsvis lite vedlikehold. En vedlikeholdsavtale kan også avtales.

En avslutning/kant trengs også for å sikre drenering og at sedumen holdes på plass. Her er det mange muligheter. Heller, pyntestein på en større flate eller perforerte kantlister langs takkanten.
Gangstier og mønstre kan skapes med pyntestein på flate tak og hager.

Sedumtak er estetisk og miljøvennlig! Ta kontakt her for et godt tilbud!