FAQ Sedumtak

Hvor mye stell trenger et sedumtak?

Sedum trenger generelt lite stell sammenlignet andre typer grønne tak.

Mattene skal ikke klippes, men bør gjødsles en gang i året med klorfri gjødsel. Sedumdekket vil også klare seg uten gjødsling. Gjødsling utføres på våren, og i kombinasjon med vanning hvis det er tørt og varmt. Gjødsling øker plantematerialet og fører til flere blomster som forbedrer vannfordrøyningen. Mengde gjødsel: 30g/m² i perioden april til første halvdel juni. Gjødsling kan gjentas på sensommeren ved behov, men ikke senere enn i august.

En bør samtidig gå over og luke/fjerne uønsket plantemateriale eller annet som kan ha etablert/samlet seg på taket: Eksempelvis løv fra nærliggende trær som råtner og blir til næringsrik jord. Slik jord skaper vekstvilkår for uønsket vegetasjon. Ansamlinger av barnåler bør også fjernes. Barnåler har lav pH og kan skape ugunstige vekstvilkår for sedum.

Sedum er robuste planter som har gode forutsetninger for å overleve en tørkeperiode. Artene i matten tilhører plantegruppen «bladsukkulenter». De lagrer vann i bladene og stilken, og tåler derfor tørke bedre enn for eksempel vanlig gress. I perioder med ekstremt tørt og varmt vær kan det likevel være behov for vanning. Det gjelder spesielt de to første årene etter montering for å sikre god etablering av plantevekst. Bestiller/byggherre må selv sørge for vanning. På grunn av de vannlagrende egenskapene til plantene trenger man ikke holde sedumdekket konstant fuktig. Overdreven vanning kan skape vekstvilkår for uønsket vegetasjon. Sluk og nødoverløp bør inspiseres regelmessig for å hindre at vann demmes opp.

 

Tåler sedumtaket snø?

Ja. Ferdsel på taket i snøfrie perioder med frost bør unngås da plantene knuses og kan dø. Ved snømåking bør en la det være igjen 5-10 cm ned til plantene.


Hvor skrått kan taket være?

Sedum kan legges uten ekstra forankring på tak med maks 27graders vinkel. På brattere tak må sedummattene hukes fast med kroker i et geonett. Hydropack, vårt kassettsystem med en sedum, stauder og gressblanding kan brukes på tak med maks 45graders vinkel. Ta kontakt med oss for å få løsningsforslag til ditt prosjekt.


Kan sedum brukes i prosjekter på høyfjellet og langs kysten?

Ja, mattene inneholder sedumarter som tilpasser seg til det aktuelle stedet. Vær, klima, sol og skygge vil avgjøre hvilke planter som trives og fremheves i akkurat ditt prosjekt.


Når kan man legge sedum?

Sedumtak kan legges fra telen går til frosten kommer. Sesongen varer vanligvis fra månedsskiftet mars/april til oktober/november. På fjellet er sesongen vanligvis kortere, dvs. fra mai til og med september.


Hvilke typer sedummatter har dere?

Vi har to typer sedummatter. En standard matte med 9 arter fordelt på 12 sorter, og en “Oslomiksmatte” med seks arter.


Hvor produseres produktene deres?

Hele sortimentet til Veg Tech AB produseres i Småland i Sverige. Noen av staudemattene produseres i Danmark. Blomstertak AS produserer også egne Veg Tech Oslomiks sedummatter i Østfold.


Kan man velge hvilke farger sedummatten skal ha?

Sedummatter består av levende planter og er derfor et dynamisk produkt. Artsblandingens utrykk og sammensetning vaierer mellom årstidene basert på vær og klima.


Hvilken gjødsel skal man bruke på sedum?

Bruk klorfattig gjødsel. Anbefalt gjødselmengde er 30g/m² pr. år. Mengden bør fordeles likt på to omganger for å få en jevnere fordelt gjødsling på hele taket. Det holder som regel å ha gjødselen i en boks og spre den ut med hånden. Gjødsler en for mye kan plantene bli for store, noe som medfører at de velter over til siden, mugner og dør.