Grønne tak gir mange fordeler

Grønne tak er tak som er dekket av vegetasjon. Fordelene med ekstensive grønne tak, som for eksempel sedumtak, eller tak med sedum, gress og mose, er mange. Grønne tak for overvannshåndtering Klimaendringene i form av ekstremvær og økt nedbør er en utfordring, særlig i byene. Sedumtak absorberer og forbuker opptil 50-80% av den nedbøren som […]

read more