Hvor og når kan det legges sedumtak?

Sedumtak kan legges nær sagt hvor som helst så lenge det er næringsfattig nok over tid, slik at planter som trenger mer næring ikke klarer å vokse der. Det kan være et flatt eller skrått tak, et utspring foran et stort vindu, som pynteplen med helleganger eller på store nærings og lagerbygg. Et sedumtak krever […]

read more