Blomstertak AS leverer sedum og grønne løsninger fra tak til bekk som bidrar til naturlig overvannshåndtering. Vi har robuste systemer til tak, vegger, mark og vannmiljø.

Et grønt miljø skaper liv og trivsel, og harde overflater blir grønne oaser.

Kraftigere og større mengder nedbør fører til krav om overvannshåndtering. Menneskets inngrep i naturen truer det biologiske mangfoldet. Blomstertak har kompetanse og produkter til å imøtekomme disse utfordringene.

Kvalitet er noe vi i Blomstertak setter høyt – Vi vil sikre deg et resultat som varer år etter år. Vi både monterer, leverer varer og vedlikeholder.

Vi er en del av Veg Tech og leverer hele deres sortiment.

Du kan se hele katalogen med tilgjengelige produkter fra Vegtech her!

Sedum fra vegtech