Blomstertak AS

Blomstertak AS leverer sedumtak og grønne løsninger fra tak til bekk  for privatpersoner og til profesjonelle aktører.
Du kan kjøpe våre produkter som en vareleveranse eller få de ferdig montert.

Vi leverer nordiske sedumtak til de som vil gjøre det selv, eller ferdig montert til de som ønsker det. Vi bistår også med kreative løsninger for å skape det perfekte, estetiske uttrykk et sedumtak kan gi.

Vi holder til på en gård rett syd for Oslo, men leverer til hele landet!

Vår hovedsamarbeidspartner er Vegtech og vi kan levere deres sortiment.

Vi har sedum matter på lager! Ta kontakt for pris, hent selv eller få det levert.
logovegtech

porla