En del av Veg Tech AB – Grønne løsninger som varer

OBS!
Gjødsle sedumtaket ekstra!
Etter en særdeles tørr ekstrem-vår trenger sedumtakene nå dobbel mengde med gjødsel! 
Gjødsle (vann ved behov) med 60gr/m² i Mai og gjenta med vanlig mengde 30gr/m² i Juni. Er taket fremdeles rødt, gjødsle i midten av August også. Vann ved behov.

COVID-19.

Koronavirusets påvirkning på Blomstertak AS.
Vi tar situasjonen med COVID-19 på alvor. Vi har hele veien hatt strenge tiltak for å minimere risiko for smitte, og følger anbefalte og pålagte tiltak.
Avhengig av utviklingen og konsekvensene knyttet til koronaviruset, og tiltak innført av nasjonale og lokale myndigheter, kan det oppstå situasjoner der vår drifts-, og produksjons- og leveringsevne påvirkes, og Fource Majeure-situasjonen oppstår.

Vi ønsker på forhånd å beklage eventuelle ulemper situasjonen vil medføre.

Mvh.

Øistein Kvarme
Daglig leder
Blomstertak AS